Thống kê truy cập

Tin tức

PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG GIẢI TOÁN NHIỆT NHÔM

Các em học sinh thân mến, Nhiệt nhôm là một dạng toán thường xuất hiện trong các đề thi. Đặc biệt mức độ đề thi theo cấu trúc “60% xét tốt nghiệp; 40% xét tuyển đại học”, thì nhiệt nhôm chắc chắn nằm trong nhóm 40%, tức nhóm có mức độ phân hóa triệt để. Theo phương pháp mới này, các em nên xem hỗn hợp trước và sau nhiệt nhôm chứa cùng một lượng như nhau các đơn chất, từ đó kết hợp với định luật bảo toàn electron, một số trường hợp kèm thêm định luật bảo toàn nguyên tố, các em sẽ nhanh chóng có được kết quả cần tìm.

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 ( MD:190 )

ĐỀ THI GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Thủy phân este đơn chức X (môi trường axit) thu được chất hữu cơ Y và Z. Biết Z được điều chế trực tiếp từ Y bằng phản ứng lên men giấm. Công thức phân tử của X là A. C4H6O2 B. C5H10O2 C. C4H8O2 D. C3H6O2

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016

Câu 1: X là hỗn hợp gồm ancol đơn chức A và anđehit đơn chức B, đều mạch hở. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 được 21,6 gam bạc. Cũng lượng X trên nếu tác dụng với lượng dư H2 (Ni; to) được hỗn hợp Y và thấy có 4,48 lít H2 (đkc) phản ứng. Nếu cho Y tác dụng với Na dư thấy thoát ra 2,24 lít H2 (đkc), còn nếu đốt cháy hoàn toàn lượng Y trên rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 300 gam dung dịch KOH 28% thì sau thí nghiệm nồng độ KOH còn lại là 11,9366%. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng anđehit B trong X là

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015

Thể theo nguyện vọng của đại đa số các em học sinh là muốn có bài giải chi tiết đề thi giúp các em có cơ hội kiểm tra, thầy công bố đáp án chi tiết bài giải môn Hóa THPT Quốc gia 2015. Chúc các em gặt hái nhiều thành công.

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015-MÔN HÓA HỌC-LẦN 7

Câu 1: Hỗn hợp A gồm 4 peptit mạch hở Val-Val; Val-Ala-Gly; Ala-Gly-Gly-Ala và Gly-Gly-Gly-Gly-Gly. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp A bằng oxi vừa đủ thu được 44 gam CO2 và 3,36 lít N2 (đkc). Mặt khác cho 10 gam hỗn hợp A trên tác dụng với dung dịch NaOH dư được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 (LẦN 6)

ĐỀ THI BAO GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Có 4 nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm hấp thụ hoàn toàn CO2 vào 100 ml dung dịch gồm NaOH 1,0M và Ba(OH)2 1M. Mỗi nhóm đã báo cáo kết quả thí nghiệm qua các đồ thị biểu diễn dưới đây:

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ SỐ 5

ĐỀ THI BAO GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Hỗn hợp A gồm axit cacboxylic đơn chức no X và hai axit cacboxylic đơn chức chưa no chứa một nối đôi liên tiếp trong dãy đồng đẳng Y, Z (X, Y, Z đều mạch hở; MY < MZ). Cho A tác dụng hoàn toàn với 300 ml dung dịch gồm NaOH 2M và KOH 1M. Để trung hòa vừa hết lượng bazơ còn dư cần thêm vào 500 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng được dung dịch B. Cô cạn B được 68,13 gam hỗn hợp rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn cũng lượng A trên rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 53,44 gam. Phần trăm khối lượng axit cacboxylic Y trong A là

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 (LẦN 5)

ĐỀ THI BAO GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Hỗn hợp A gồm axit cacboxylic đơn chức no X và hai axit cacboxylic đơn chức chưa no chứa một nối đôi liên tiếp trong dãy đồng đẳng Y, Z (X, Y, Z đều mạch hở; MY < MZ). Cho A tác dụng hoàn toàn với 300 ml dung dịch gồm NaOH 2M và KOH 1M. Để trung hòa vừa hết lượng bazơ còn dư cần thêm vào 500 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng được dung dịch B. Cô cạn B được 68,13 gam hỗn hợp rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn cũng lượng A trên rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 53,44 gam. Phần trăm khối lượng axit cacboxylic Y trong A là

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN HÓA (MÃ ĐỀ 018)

ĐỀ THI BAO GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Hòa tan hết một lượng rắn X gồm Al; Al2O3 và Al(OH)3 (trong đó oxi chiếm 33,94% về khối lượng) trong HNO3 dư thấy có 0,86 mol HNO3 phản ứng và thoát ra 1,792 lít (đkc) hỗn hợp NO; NO2 có tỉ khối so với H2 là 21. Sục NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng được 18,72 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Al2O3 trong X gần với giá trị nào nhất dưới đây? A. 14,00% B. 60,00% C. 50,00% D. 30,00%

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN HÓA (LẦN 4)

ĐỀ THI BAO GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Hòa tan hết một lượng rắn X gồm Al; Al2O3 và Al(OH)3 (trong đó oxi chiếm 33,94% về khối lượng) trong HNO3 dư thấy có 0,86 mol HNO3 phản ứng và thoát ra 1,792 lít (đkc) hỗn hợp NO; NO2 có tỉ khối so với H2 là 21. Sục NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng được 18,72 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Al2O3 trong X

CHUYÊN ĐỀ 9: MỘT SỐ BÀI TOÁN HÓA HỌC CÓ LỜI GIẢI KHÔNG SỬ SỤNG HẾT GIẢ THIẾT

CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ BÀI TOÁN HÓA HỌC CÓ LỜI GIẢI KHÔNG SỬ SỤNG HẾT GIẢ THIẾT ------------ Các em học sinh thân mến! Trong hóa học, có những bài toán mà người ra đề cố tình “gợi” cho học sinh cách suy luận nhanh nhất để phát hiện ra đáp án. Tất nhiên, đa số thí sinh chỉ cặm cụi sử dụng hết tất cả giả thiết đề cho nên thường phải mất nhiều thời gian cho các câu hỏi này. Lí do đơn giản là nếu sử dụng hết giả thiết sẽ làm bài toán rối rắm hơn, do hệ phương trình thiết lập có nhiều ẩn số hơn, thay vì sử dụng chỉ một vài giả thiết có tính mấu chốt, quyết định. Điều các em cần nhớ là trong trắc nghiệm khách quan, các phương án trả lời cũng chính là giả thiết, nên khi đọc đề nên đọc nốt cả các phương án này. Nó có thể sẽ giúp các em giới hạn được phạm vi bài toán, giúp hình dung ra hướng giải mới, phù hợp hơn . . . Sau đây thầy sẽ giới thiệu một số bài toán có lời giải không sử dụng hết giả thiết để các em tham khảo.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 LẦN III MÃ ĐỀ 120

ĐỀ THI BAO GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: X là hỗn hợp gồm Al; CuO và 2 oxit sắt, trong đó oxi chiếm 13,71% khối lượng hỗn hợp. Tiến hành nhiệt nhôm (không có không khí) một lượng rắn X được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư thấy thoát ra V lít H2 (đkc) và có 1,2 mol NaOH đã tham gia phản ứng, chất rắn còn lại không tan có khối lượng là 28 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị V là

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2015

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2015

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 LẦN III

Cho biết: C = 12; O = 16; H = 1; N = 14; Na = 23; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Li = 7; Rb = 85; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Al = 27; Ag = 108; Ba = 137; Mg = 24; Pb = 207; Sn = 119; Ca = 40. ĐỀ THI BAO GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: X là hỗn hợp gồm Al; CuO và 2 oxit sắt, trong đó oxi chiếm 13,71% khối lượng hỗn hợp. Tiến hành nhiệt nhôm (không có không khí) một lượng rắn X được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư thấy thoát ra V lít H2 (đkc) và có 1,2 mol NaOH đã tham gia phản ứng, chất rắn còn lại không tan có khối lượng là 28 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị V là

CHUYÊN ĐỀ DÙNG ĐỒ THỊ TRONG HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ DÙNG ĐỒ THỊ TRONG HÓA HỌC Các em học sinh thân mến! Nằm trong xu hướng tích hợp môn thi, sử dụng đồ thị trong Hóa học là một dạng bài tập không thể thiếu trong các kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đây thực ra là một vấn đề không mới, nhưng rõ ràng cũng gây không ít lúng túng cho các thí sinh, đặc biệt là những em mới lần đầu tiếp cận. Sau đây thầy sẽ trình bày phương pháp giải quyết dạng bài tập này, và tất nhiên không thể thiếu các ví dụ minh họa.

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ HÓA SỐ 2 NĂM 2015

ĐỀ THI BAO GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hơp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2015- MÔN HÓA HỌC-LẦN 2

ĐỀ THI BAO GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Thiết kế website         
 
^ Về đầu trang