Thống kê truy cập
NGÀNH HÓA DƯỢC (ĐHQG HÀ NỘI )

Chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Hóa dược

Nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp
chương trình đào tạo ngành Hóa dược

 

1. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đối với người học:

- Theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và  các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Học tập nghiêm túc, chủ động, sáng tạo; tự giác tự học và học tập suốt đời, đúng đắn, trung thực trong khoa học; nhận thức đúng đắn về các giá trị xã hội và thái độ ứng xử; chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế, Quy định về đào tạo; tìm hiểu, xác định rõ trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức cộng đồng tác phong học tập, làm việc nghiêm túc yêu ngành nghề, sãn sàng phục vụ đất nước.

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

            Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, an ninh quốc phòng, giáo dục thể chất, toán học và các khoa học tự nhiên. Về kiến thức chuyên môn chương trình đào tạo tập trung vào 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là những kiến thức cơ bản của ngành Hóa học, gồm Hóa học Vô cơ, Hóa học Hữu cơ, Hóa học phân tích, Hóa lý, Hóa Kỹ thuật, các phương pháp phân tích và xác đinh cấu trúc hiện đại. Nhóm thứ hai là những kiến thức cơ sở của ngành nghề đào tạo, gồm Hóa dược đại cương, Hóa học các hợp chất thiên nhiên, dược liệu, tổng hợp Hóa dược, quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính của tiền chất làm thuốc, thiết kế và chế tạo tiền chất làm thuốc, công nghiệp sản xuất và bào chế thuốc, cơ chế các quá trình vận động và chuyển hóa của thuốc. Nhóm thứ ba là kến thức chuyên sâu thuộc bốn chuyên ngành lựa chọn. Trước hết là các kiến thức về các cây thuốc và vị thuốc từ thiên nhiên Việt nam; phân lập, tinh chế, khảo sát các hoạt chất làm thuốc kháng sinh, thuốc miễn dịch, thuốc tăng cường sức khỏe và thức ăn chức năng có nguồn gốc từ thực vật và động vật; các kiến thức chuyên sâu về tổng hợp thuốc bằng con đường Hóa học, trong đó có tổng hợp thuốc kháng sinh, thuốc chống virus HIV và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, thuốc hướng thần, vitamin, bán tổng hợp và tổng hợp toàn phần các hợp chất làm thuốc có trong thiên nhiên. Sinh viên cũng sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về tổng hợp thuốc bằng phương pháp sinh học, sử dụng ví sinh vật, enzyme và protein trong tổng hợp và sản xuất thuốc. Điểm nổi bật của chương trình là sử dụng rộng rãi các phương pháp công nghệ tiên tiến, trong đó có công nghệ tin học để mô hình hóa, tối ưu hóa các quá trình sang lọc, khảo sát, thiết kế, chế tạo và định hướng ứng dụng các tiền chất làm thuốc.

Ngoại ngữ: khi tốt nghiệp sinh viên có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn IELTS ≥ 4.0 điểm hoặc tương đương.

3. Chuẩn chất lượng nghề nghiệp:

Ngoài các kỹ năng về tiếp thu các kiến thức lý thuyết, thực hành thí nghiệm, lập kế hoạch, tổ chức nghiên cứu khoa học, sử dụng thành thạo một số phương pháp và thiết bị nghiên cứu hiện đại, sinh viên còn được trang bị thêm các kỹ năng mềm cần thiết cho hoạt động chuyên môn sau khi ra trường. Đó là kỹ năng tìm kiếm tổng hợp tài liệu, viết báo cáo, diễn thuyết, tự học tự nghiên cứu; biết làm việc độc lập và sẵn sang làm việc trong tập thể;

Sinh viên được đào tạo bồi dưỡng để hình thành những nhân cách tốt, có lập trường chính trị vững vàng, biết hài hòa lợi ích cá nhân và tập thể, có ý thức phụng sự tổ quốc, nghiêm túc, nhiệt tình với công việc; có tinh thần hợp tác tương trợ đồng nghiệp; có ý thức bảo vệ môi trường; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng hội nhập khu vực và quốc tế;

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đầy đủ sức khỏe, trình độ chuyên môn và có thể đảm nhận các vị trí công tác sau:

- Cán bộ giảng dạy Hóa dược trong các trường Đại học và Cao đẳng;

- Cán bộ nghiên cứu trong các viện, các trung tâm, các công ty, các nhà máy xí nghiệp sản xuất dược phẩm;

- Chuyên viên tư vấn, lập kế hoạch, soạn thảo chính sách ngành Hoá dược;

- Làm công tác quản lý trong các công ty sản xuất và kinh doanh dược phẩm;

- Các doanh nhân trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm;

- Có thể tiếp tục học tập ở các chương trình đào tạo Sau đại học

4. Khung chương trình đào tạo:

Số

TT

môn học

Tên môn học

Giảng viên và/hoặc

trợ giảng

Tên giáo trình, tài liệu học tập, địa chỉ tìm kiếm tài liệu

1           

PHI1004

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2           

PHI1005

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3           

POL1001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4           

HIS1002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5           

INT1003

Tin học cơ sở 1

6           

INT1005

Tin học cơ sở 3

7           

FLF1105

Tiếng Anh  A1

8           

FLF1106

Tiếng Anh A2

9           

FLF1107

Tiếng Anh B1

10         

PES1001

Giáo dục thể chất 1

11         

PES1002

Giáo dục thể chất 2

12         

CME1001

Giáo dục quốc phòng -an ninh 1

13         

CME1002

Giáo dục quốc phòng -an ninh 2

14         

CME1003

Giáo dục quốc phòng-an ninh 3

15         

HIS1052

Cơ sở  văn hóa Việt Nam

16         

PHI1051

Lôgic học đại cương

17         

PSY1050

Tâm lý học đại cương

18         

SOC1050

Xã hội học đại cương

19         

MAT1096

Đại số

20         

MAT1097

Giải tích 1

21         

MAT1098

Giải tích 2

22         

MAT1259

Phương trình vi phân

23         

MAT1101

Xác suất thống kê

24         

PHY1100

Cơ – Nhiệt

25         

PHY1103

Điện – Quang

26         

PHY1104

Thực hành Vật lý đại cương

27         

CHE1051

Hóa học đại cương 1

28         

CHE1052

Hóa học đại cương 2

29         

CHE1069

Thực tập hóa học đại cương

30         

CHE1077

Hóa học vô cơ 1

31         

CHE1054

Thực tập hóa học vô cơ 1

32         

CHE1055

Hóa học hữu cơ 1

33         

CHE1191

Thực tập hóa học hữu cơ 1

34         

CHE1092

Hóa học hữu cơ 2

35         

CHE2005

Thực tập hóa hữu cơ 2

36         

CHE1057

Hóa học phân tích

37         

CHE1058

Thực tập hóa học phân tích

38         

CHE1083

Hóa lý 1

39         

CHE1084

Hóa lý 2

40         

CHE1085

Thực tập hóa lý 1

41         

CHE2008

Thực tập hóa lý 2

42         

MAT1099

Phương pháp tính

43         

MAT1059

Đại số hàm nhiều biến

44         

CHE1086

Các phương pháp phân tích công cụ

45         

CHE1087

Thực tập các phương pháp phân tích công cụ 

46         

CHE2001

Các phương pháp vật lý và hóa lý ứng dụng trong hoá học

47         

CHE1089

Thực tập các phương pháp vật lý và hóa lý ứng dụng trong hoá học

48         

CHE1067

Hóa học các hợp chất cao phân tử

49         

CHE1048

Hóa keo

50         

CHE1088

Các phương pháp phân tích hiện đại

51         

CHE2058 Hóa dược đại cương

52         

CHE2059 Hoá học dược liệu

53         

CHE2060 Tổng hợp hóa dược

54         

CHE2061 Thực tập hoá dược

55         

CHE2009 Niên luận

56         

CHE2010 Thực tập thực tế

57         

 

Các môn tự chọn

58         

CHE1091

Hóa kỹ thuật

59         

CHE1062

Thực tập hóa kỹ thuật

60         

CHE1092

Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm

61         

CHE1065

Cơ sở hóa học vật liệu

62         

CHE1153

Axit nucleic

63         

CHE1075

Cơ sở hóa sinh

64         

CHE1090

Hóa học vô cơ 2

65         

CHE2064 Dược lí đại cương

66         

CHE2065 Pháp chế về dược phẩm

67         

CHE2066 Công nghiệp Hóa dược

68         

CHE2067 Dược động học và dược lực học

69         

CHE2168 Độc học

70         

CHE2069 Kỹ thuật bào chế thuốc

71         

CHE2070 Thiết kế và phát triển thuốc

72         

CHE2071 Vi sinh vật học

73         

CHE2073 Hóa học các hợp chất thiên nhiên

74         

CHE2072 Enzym và protein trong tổng hợp hóa dược

75         

CHE3095 Phương pháp nghiên cứu dược liệu

76         

 

Các môn học tự chọn

77         

CHE3096 Sàng lọc và đánh giá hoạt tính của

 

dược liệu

78         

CHE3097 Các thuốc kháng sinh, miễn dịch

79         

CHE3098 Các thuốc bảo vệ gan-mật

80         

CHE3099 Thực phẩm chức năng

81         

CHE3100 Y học cổ truyền

82         

CHE3201 Tổng hợp bất đối xứng

83         

CHE3202 Bán tổng hợp thuốc từ hợp chất

 

thiên nhiên

84         

CHE3203 Tổng hợp các thuốc kháng sinh,

 

chống HIV, chống ung thư

85         

CHE3104 Hóa tổ hợp trong tổng hợp hóa Dược

86         

CHE3105 Tổng hợp Vitamin

87         

CHE3206 Tổng hợp các thuốc hướng thần

88         

CHE3107 Tổng hợp các thuốc bảo vệ gan mật

 

và chống oxi hóa

89         

CHE3108 Tổng hợp tá dược

90         

CHE3109 Sinh tổng hợp các hợp chất thiên nhiên

91         

CHE3110 Phương pháp phân lập các vi sinh vật

92         

CHE3111 Kỹ thuật sinh chuyển hóa với enzyme

93         

CHE3112 Công nghệ gen

94         

CHE3113 Chỉ thị sinh học

95         

CHE3114

Ứng dụng các enzym oxi hóa – khử

 

hóa dược

96         

CHE3115

Ứng dụng các enzym esteraza và

 

Proteaza

97         

CHE3116 Xác định hoạt tính sinh học

98         

CHE3117

Phân tích cấu trúc các hợp chất có

 

hoạt  tính sinh học

99         

CHE3118

Kỹ thuật phân tách và phân tích

 

dược phẩm

100       

CHE3119

Quan hệ cấu trúc và hoạt tính sinh học

101       

CHE3120

Kiểm nghiệm và tiêu chuẩn dược phẩm

102       

CHE3121

Kỹ thuật phân tích các tá dược dùng

 

trong dược phẩm

103       

CHE3122

Màng sinh học và vận chuyển thuốc

104       

CHE4052

Khóa luận tốt nghiệp

105       

 

Các môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp

106       

CHE1075

Cơ sở hóa sinh

107       

CHE2071 Vi sinh vật học

108       

CHE2072 Enzym và protein trong tổng hợp hóa dược
^ Về đầu trang