Thống kê truy cập
Tin tức

KỸ NĂNG THÍ NGHIỆM

KỸ NĂNG THÍ NGHIỆM
Các câu hỏi về kĩ năng thí nghiệm rất thường gặp trong các kì thi và làm không ít học sinh bỡ ngỡ, đặc biệt đối với các em ít có dịp xuống phòng thí nghiệm, trong khi thực sự những câu này lại là những câu kiếm điểm cực dễ nếu các em nắm được các nguyên tắc sau:

Link tải /uploads/files/K%E1%BB%B8%20N%C4%82NG%20TH%C3%8D%20NGHI%E1%BB%86M'.pdf

^ Về đầu trang