Thống kê truy cập
Tin tức

KHOA HỌC GIÁO DỤC:TÁM ĐIỀU GIÁO VIÊN CÓ THỂ LÀM ĐỂ GIÚP HỌC SINH THÀNH CÔNG

KHOA HỌC GIÁO DỤC:TÁM ĐIỀU GIÁO VIÊN CÓ THỂ LÀM ĐỂ GIÚP HỌC SINH THÀNH CÔNG
Sự thành công của học sinh phải là ưu tiên số một của giáo viên. Đối với một số học sinh, thành công sẽ là đạt điểm cao. Đối với những học sinh khác, điều này có nghĩa bản thân được lôi cuốn vào các hoạt động của lớp học, là hiểu được bài . . . Bạn có thể giúp tất cả học sinh của mình phát huy hết tiềm năng của chúng, bất kể cách các em đo lường sự thành công của mình như thế nào . . .

/uploads/files/KHOA%20H%E1%BB%8CC%20GI%C3%81O%20D%E1%BB%A4C.pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang