Thống kê truy cập
Tin tức

KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN HÓA HỌC (LẦN 1)

KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MÔN HÓA HỌC (LẦN 1)
Một thực tế rất vui là tất cả các học sinh tham gia kì thi đều có điểm từ 7,0 trở lên. Điều này chứng tỏ các em có kiến thức cơ bản rất tốt, các câu thuộc về mức độ nhận biết và thông hiểu hầu như ít có sai sót, tất nhiên cũng có một số em bị mất điểm phần này, cụ thể tập trung nhiều ở các câu như . . .

link tải /uploads/files/K%E1%BA%BET%20QU%E1%BA%A2%20THI%20TH%E1%BB%AC%20THPT%20QU%E1%BB%90C%20GIA%202018%20M%C3%94N%20H%C3%93A%20H%E1%BB%8CC-pdf(1).pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang