Thống kê truy cập
Tin tức

KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 5

KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 5
Đã có hơn 4200 bài bài dự thi gửi về, tất cả đều đạt từ 7,75 điểm trở lên. Các em còn sai nhiều ở các câu lý thuyết thuộc phần vận dụng, cá biệt có em vẫn sai ngay ở các câu lý thuyết phần thông hiểu. Em đạt điểm cao nhất lần này vẫn thuộc về Nguyễn Hữu Minh Trí, trường PTNK - ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 9,75 điểm, do sai một câu lý thuyết phần vận dụng.

/uploads/files/%C4%90%C3%81P%20%C3%81N%20M%C3%83%20%C4%90%E1%BB%80%20THI%20TH%E1%BB%AC%20920.pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang