Thống kê truy cập
Tin tức

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT MÔN HÓA HỌC-KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT MÔN HÓA HỌC-KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020
Câu 41: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với Al(OH)3? A. KOH. B. KCl. C. NaNO3. D. Na2SO4 Câu 42: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây? A. KOH. B. NaNO3. C. Ca(NO3)2. D. HCl.

/uploads/files/H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20GI%E1%BA%A2I%20CHI%20TI%E1%BA%BET%20%C4%90%E1%BB%80%20THI%20TNTHPT%202020-M%C3%94N%20H%C3%93A'.pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang