Thống kê truy cập
Tin tức

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA MÔN HÓA HỌC 2017

       HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ MINH HỌA MÔN HÓA HỌC 2017
Câu 1: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

Tải file pdf : /uploads/files/HUONG%20DAN%20GIAI%20CHI%20TIET%202017-MON%20HOA.pdf

Tin đã đăng

 
 
 
 
Thiết kế website 
^ Về đầu trang