Thống kê truy cập
Tin tức

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP THCS, THPT

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP THCS, THPT
Ngày 27/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT (xem file đính kèm)

/uploads/files/CV%203280%20Huong%20dan%20dieu%20chinh%20NDDH.pdf

/uploads/files/%C4%90i%CC%A3a%20li%CC%81.pdf

/uploads/files/GDCD.pdf

/uploads/files/Hoa%20hoc.pdf

/uploads/files/Lich%20su.pdf

/uploads/files/Ngu%20van.pdf

/uploads/files/Sinh%20ho%CC%A3c.pdf

/uploads/files/Tin%20hoc.pdf

/uploads/files/Toan.pdf

/uploads/files/Vat%20li.pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang