Thống kê truy cập
Tin tức

GIÚP EM HỌC TỐT ONLINE: CHUYÊN ĐỀ CACBOHIĐRAT Cn(H2O)m

GIÚP EM HỌC TỐT ONLINE: CHUYÊN ĐỀ CACBOHIĐRAT Cn(H2O)m
Để giúp các em học online tốt trong mùa dịch, thầy sẽ tóm tắt các bài học trong chương trình khối 12 thành các chuyên đề. Các em lưu ý, một chuyên đề thường gồm nhiều bài học được cô đọng kiến thức, qua đó giúp các em tổng hợp, ghi nhớ được các kiến thức cần có, từ đó giúp các em nắm vững lý thuyết để giải quyết tốt các bài tập, góp phần học tập tốt bộ môn.

/uploads/files/CHUY%C3%8AN%20%C4%90%E1%BB%80%20CACBOHI%C4%90RAT'''.pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang