Thống kê truy cập
Tin tức

EM YÊU KHOA HỌC: Số Avogadro có thực sự lớn không?

EM YÊU KHOA HỌC: Số Avogadro có thực sự lớn không?
Nếu viết đầy đủ ra, đó là một con số gồm một chữ số 6 kèm theo 23 chữ số không phía sau. Nói như thế liệu đã hình dung đầy đủ độ lớn của con số ấy chưa?

/uploads/files/AVOGADRO'S%20NUMBER.pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang