Thống kê truy cập
Tin tức

EM YÊU KHOA HỌC: LỢI ÍCH KHÔNG NGỜ CỦA CÁC HÀNH ĐỘNG TỬ TẾ

EM YÊU KHOA HỌC: LỢI ÍCH KHÔNG NGỜ CỦA CÁC HÀNH ĐỘNG TỬ TẾ
Chúng ta thường nghe cho đi thì tốt hơn nhận lại, nhưng mấy ai biết rằng lời nói sáo rỗng này thực sự đã được nghiên cứu, chứng minh? Nhiều người trong chúng ta cảm thấy quá căng thẳng và bận rộn để suy nghĩ về việc giúp đỡ người khác, hoặc chỉ nghĩ đến việc làm từ thiện khi đã có nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc. Trong khi phần thưởng của các hành động tử tế này có thể cải thiện chất lượng cuộc sống chúng ta theo nhiều cách và hoàn toàn xứng đáng với các nỗ lực chúng ta đã bỏ ra...

/uploads/files/EM%20Y%C3%8AU%20KHOA%20H%E1%BB%8CC-CHO%20%C4%90I%20%C4%90%E1%BB%82%20H%E1%BA%A0NH%20PH%C3%9AC%20H%C6%A0N.pdf

^ Về đầu trang