Thống kê truy cập
Tin tức

EM YÊU KHOA HỌC: KHOA HỌC ĐẰNG SAU CON NHỆN ĐÁNH CÁ

EM YÊU KHOA HỌC: KHOA HỌC ĐẰNG SAU CON NHỆN ĐÁNH CÁ
Bạn đã bao giờ ước rằng mình có thể có một siêu năng lực? Có thể bạn muốn bay, chạy nhanh như chớp hoặc bỗng chốc trở nên vô hình? Chà, con nhện đánh cá (Fishing spider) quả là có siêu năng lực! Sinh vật nhỏ này có thể đi trên mặt nước, nhưng đó không phải là do phép thuật.

/uploads/files/KHOA%20H%E1%BB%8CC%20%C4%90%E1%BA%B0NG%20SAU%20CON%20NH%E1%BB%86N%20%C4%90%C3%81NH%20C%C3%81.pdf

^ Về đầu trang