Thống kê truy cập
Tin tức

EM YÊU KHOA HỌC: Frank Drake - Nhà vật lý săn tìm các sự sống ngoài Trái Đất


 EM YÊU KHOA HỌC: Frank Drake - Nhà vật lý săn tìm các sự sống ngoài Trái Đất
Nhà vật lý thiên văn và nhà thiên văn học, Frank Drake có Dự án Ozma tìm kiếm tín hiệu vô tuyến từ các hành tinh có thể hỗ trợ sự sống ngoài Trái đất...

/uploads/files/EM%20Y%C3%8AU%20KHOA%20H%E1%BB%8CC_%20Nh%C3%A0%20thi%C3%AAn%20v%C4%83n%20h%E1%BB%8Dc%20Frank%20Drake.pdf

^ Về đầu trang