Thống kê truy cập
Tin tức

DỰ ÁN KHOA HỌC: CHẾ TẠO MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH TỪ TÍNH Carl Gauss

DỰ ÁN KHOA HỌC: CHẾ TẠO MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH TỪ TÍNH Carl Gauss
Hôm nay các em sẽ nghiên cứu một dự án thú vị về bộ môn Vật lí. Đó là Máy gia tốc tuyến tính từ tính. Thiết bị này có thể phóng những quả bi kim loại ở tốc độ cao. Chú ý không nhắm thiết bị vào bất kỳ ai hoặc bất cứ thứ gì. Không đặt tay trước đường đi của đạn bi. Đọc và làm theo chặt chẽ các lưu ý an toàn quan trọng ở phần đầu của dự án trước khi bắt đầu. . .

/uploads/files/%C4%90%E1%BB%80%20%C3%81N%20KHOA%20H%E1%BB%8CC_%20M%C3%81Y%20GIA%20T%E1%BB%90C%20TUY%E1%BA%BEN%20T%C3%8DNH%20T%E1%BB%AA%20T%C3%8DNH.pdf

^ Về đầu trang