Thống kê truy cập
Tin tức

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 (Lần 4)

 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 (Lần 4)
Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: ............................. Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He= 4 ; C = 12; N = 14; O = 16; F=19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Be = 9, Ca = 40; Sr = 87, ; Ba = 137, Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108.

Link tải:/uploads/files/%C4%90%E1%BB%81%20thi%20th%E1%BB%AD%20THPT%20QG%202018%20(l%E1%BA%A7n%204).pdf

Tin đã đăng

Thiết kế website     
 
 
 
 
^ Về đầu trang