Thống kê truy cập
Tin tức

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016
Câu 1: X là hỗn hợp gồm ancol đơn chức A và anđehit đơn chức B, đều mạch hở. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 được 21,6 gam bạc. Cũng lượng X trên nếu tác dụng với lượng dư H2 (Ni; to) được hỗn hợp Y và thấy có 4,48 lít H2 (đkc) phản ứng. Nếu cho Y tác dụng với Na dư thấy thoát ra 2,24 lít H2 (đkc), còn nếu đốt cháy hoàn toàn lượng Y trên rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 300 gam dung dịch KOH 28% thì sau thí nghiệm nồng độ KOH còn lại là 11,9366%. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng anđehit B trong X là

link tai file pdf : /uploads/files/357a.pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang