Thống kê truy cập
Tin tức

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015-MÔN HÓA HỌC-LẦN 7

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015-MÔN HÓA HỌC-LẦN 7
Câu 1: Hỗn hợp A gồm 4 peptit mạch hở Val-Val; Val-Ala-Gly; Ala-Gly-Gly-Ala và Gly-Gly-Gly-Gly-Gly. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp A bằng oxi vừa đủ thu được 44 gam CO2 và 3,36 lít N2 (đkc). Mặt khác cho 10 gam hỗn hợp A trên tác dụng với dung dịch NaOH dư được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

link tai file pdf :/uploads/files/016b.pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang