Thống kê truy cập
Tin tức

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN HÓA (LẦN 4)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN HÓA (LẦN 4)
ĐỀ THI BAO GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Hòa tan hết một lượng rắn X gồm Al; Al2O3 và Al(OH)3 (trong đó oxi chiếm 33,94% về khối lượng) trong HNO3 dư thấy có 0,86 mol HNO3 phản ứng và thoát ra 1,792 lít (đkc) hỗn hợp NO; NO2 có tỉ khối so với H2 là 21. Sục NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng được 18,72 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Al2O3 trong X

link tai file pdf /uploads/files/dt018.pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang