Thống kê truy cập
Tin tức

CHUYÊN ĐỀ: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO CHẤT HỮU CƠ

CHUYÊN ĐỀ: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO CHẤT HỮU CƠ
Đề thi phần vận dụng không thể thiếu những câu hỏi kiểu xác định công thức cấu tạo, sau đó tìm những phát biểu đúng, sai dựa vào công thức cấu tạo vừa tìm được. Thông thường ở dạng này, thí sinh không thể viết đúng ngay từ đầu công thức cấu tạo chất hữu cơ đã cho. Các em hầu như phải điều chỉnh từ công thức đã phác thảo ban đầu đến đôi ba lần để được công thức cấu tạo hoàn chỉnh, thỏa mãn yêu cầu đề bài.

/uploads/files/20%20C%C3%82U%20T%C3%8CM%20CTCT%20-%20Original.pdf

Tin đã đăng

 
Thiết kế website         
 
 
 
 
^ Về đầu trang