Thống kê truy cập
Tin tức

CHUYÊN ĐỀ: HỆ THỐNG HÓA PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI TRONG GIẢI TOÁN HÓA HỌC HỮU CƠ

CHUYÊN ĐỀ: HỆ THỐNG HÓA PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI TRONG GIẢI TOÁN HÓA HỌC HỮU CƠ
Gần đây, các bài toán trong đề thi tốt nghiệp THPT thường được xử lí nhẹ nhàng bằng phương pháp quy đổi. Đây là nét mới học sinh cần nắm bắt, vì nếu giải theo kiểu thông thường như trước đây, các em sẽ gặp không ít khó khăn, lúng túng do nhầm tưởng dữ kiện ra không đầy đủ. Tuy nhiên hiện không có tài liệu nào hệ thống hóa phương pháp quy đổi một cách cụ thể, chi tiết để học sinh nắm bắt được bản chất nên . . .

/uploads/files/H%E1%BB%86%20TH%E1%BB%90NG%20H%C3%93A%20PH%C6%AF%C6%A0NG%20PH%C3%81P%20QUY%20%C4%90%E1%BB%94I%20TRONG%20GI%E1%BA%A2I%20TO%C3%81N%20H%E1%BB%AEU%20C%C6%A0.pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang