Thống kê truy cập
Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2021-2022
Các em nắm chương trình giảm tải này để ôn tập cho sát nội dung thi TNTHPT 2022 nhé!

/uploads/files/GI%E1%BA%A2M%20T%E1%BA%A2I%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202021-2022.pdf

^ Về đầu trang