Thống kê truy cập
Tin tức

CÂU CHUYỆN TRONG TUẦN: CHÚNG TA BIẾT GÌ VỀ ÁNH SÁNG?

CÂU CHUYỆN TRONG TUẦN: CHÚNG TA BIẾT GÌ VỀ ÁNH SÁNG?
Ánh sáng di chuyển trong vũ trụ với tốc độ nhanh nhất mà các nhà thiên văn có thể đo được. Trên thực tế, tốc độ ánh sáng là một giới hạn tốc độ vũ trụ, và không có gì được biết là di chuyển nhanh hơn. Ánh sáng chuyển động nhanh như thế nào? Giới hạn này có thể đo lường được không? Thật tuyệt vời rằng con người đã làm được, qua đó giúp nhân loại hiểu biết thêm về kích thước và tuổi của vũ trụ. . .

/uploads/files/CH%C3%9ANG%20TA%20BI%E1%BA%BET%20G%C3%8C%20V%E1%BB%80%20%C3%81NH%20S%C3%81NG.pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang