Thống kê truy cập
Tin tức

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC CUỐI TUẦN: SÁU NHÀ PHÁT MINH NỔI TIẾNG VỚI NHỮNG THỨ HỌ CHƯA TỪNG PHÁT MINH

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC CUỐI TUẦN: SÁU NHÀ PHÁT MINH NỔI TIẾNG VỚI NHỮNG THỨ HỌ CHƯA TỪNG PHÁT MINH
Trong thế giới ngày nay, các nhà phát minh là những người nhận được rất nhiều sự tôn trọng. Họ có thể là tác giả của một ứng dụng hữu ích, hoặc đã nghiên cứu một giải pháp công nghệ thú vị để khắc phục một vấn đề chung. . .

/uploads/files/C%C3%82U%20CHUY%E1%BB%86N%20KHOA%20H%E1%BB%8CC%20CU%E1%BB%90I%20TU%E1%BA%A6N.pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang