Thống kê truy cập
Tin tức

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ SỐ 5

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ SỐ 5
ĐỀ THI BAO GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Hỗn hợp A gồm axit cacboxylic đơn chức no X và hai axit cacboxylic đơn chức chưa no chứa một nối đôi liên tiếp trong dãy đồng đẳng Y, Z (X, Y, Z đều mạch hở; MY < MZ). Cho A tác dụng hoàn toàn với 300 ml dung dịch gồm NaOH 2M và KOH 1M. Để trung hòa vừa hết lượng bazơ còn dư cần thêm vào 500 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng được dung dịch B. Cô cạn B được 68,13 gam hỗn hợp rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn cũng lượng A trên rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 53,44 gam. Phần trăm khối lượng axit cacboxylic Y trong A là

link tai file dpf : /uploads/files/GIAI%20DE455.pdf

Tin đã đăng

^ Về đầu trang