Thống kê truy cập
Tin tức

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ HÓA SỐ 2 NĂM 2015

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ HÓA SỐ 2 NĂM 2015
ĐỀ THI BAO GỒM 50 CÂU ( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hơp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Link tải file định dạng PDF : /uploads/files/giai%20de%20thi%20so%202.pdf

 

Tin đã đăng

^ Về đầu trang